KWALIFIKACJE

 Wieloletnie doświadczenie jakie zdobyła Pani dr n. med. Katarzyna Stelczyk zarówno 
w polskich jak i najnowocześniejszych klinikach USA, Brazylii, Niemczech, Holandii, 
Czechach i Szwecji, znajduje potwierdzenie na tej stronie w postaci kilkudziesięciu 
dyplomów i certyfikatów.Wydane dokumenty przez uprawnione do tego Organa 
Rzeczpospolitej, takie jak Dyplom Lekarza Akademiii Medycznej we Wrocławiu, 
Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza,Dyplomy Specjalizacji Ist. z chirurgii ogólnej 
i IIst. z chirurgii plastycznej oraz Dyplom Doktora Nauk Medycznych zostały opatrzone 
pieczęciami stwierdzającymi ich autentyczność przez Urzędy Państwowe.
 Talent i profesjonalizm specjalisty chirurga plastyka nagrodzony został wyrazami 
uznania przez środowiska medyczne, pacjentów oraz m.in. przez Panią Minister 
Danutę Waniek, Prezydenta Rady Programowej Fundacji "Europa jest wśród nas" 
- do spraw integracji z Unią Europejską i Biuro Radcy Handlowego Ambasady Polskiej 
w Brazylii, w Rio de Janeiro.
Pasja zawodowa jest cechą wspólną profesjonalnego, serdecznego zespołu, który 
czeka na Państwa w naszej klinice.
Dr n. med. Katarzyna Stelczyk jest członkiem:
- Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, 
- Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej,
- Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
- Towarzystwa Leczenia Oparzeń. 
Dr n. med. Katarzyna Stelczyk jest pionierem w Polsce w dziedzinie 
medycyny estetycznej w zakresie usuwania zmarszczek przy pomocy 
specyfików wypełniających:
 
           - Kolagen - Koken Kai
           - Kolagen - Zyderm Zyplast, 

dzięki współpracy z wyłącznym dytrybutorem 
Derm Service Pologne - Prezes Bogusławą Witer.