PODZIĘKOWANIA:
 Pani Minister dr hab. Danuta Waniek, 
 Prezydent Rady Programowej Fundacji 
 "Komitetu Europa jest wśród nas"
 - do spraw integracji z Unią Europejską 
 
- CERTYFIKAT 
  dla dr n. med. Katarzyny Stelczyk, 
  właściciela "Dr Stelczyk Clinic" 
  za etykę w biznesie i uczciwą konkurencję 
  na rynku chirurgii plastycznej 
DOCENIAJĄ NAS:
- CERTYFIKAT 
 dla Prezesa Fundacji Soma-Forma 
 dr n. med. Katarzyny Stelczyk 
 za działalność charytatywną i promocję 
 chirurgii plastycznej w Polsce
"WHO IS WHO W POLSCE" - pierwsze wydanie leksykonu - 
 CERTYFIKAT potwierdzający obecność 
 Pani dr n. med. Katarzyny Stelczyk w zbiorze 
 biografii osobistości ze wszystkich dziedzin 
 życia publicznego.
II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROCHIRURGII 1990
LIST GRATULACYJNY w związku z bardzo dobrym 
wykonywaniem zespoleń mikrochirgicznych
podczas XIV Kursu Technik Mikrochirurgicznych
we Wrocławiu.
Ukończone w USA BROWN UNIVERSITY -PROVIDENCE
Letnie Studium Nauk Socjalnych i Języka Angielskiego 
w Stanach Zjednoczonych

Podziękowania od Pacjentów Kliniki Dr Stelczyk Clinic
i Pacjentów Fundacji Soma - Forma:

MÓWIĄ O NAS . . .
Uznanie wyrażone dwukrotnie przez RADCĘ 
HANDLOWEGO AMBASADY POLSKIEJ W BRAZYLII 
dla dr n. med. Katarzyny Stelczyk, za reprezentowanie 
nauki polskiej w Ameryce Południowej jako jedynego 
jak dotąd polskiego lekarza chirurga plastyka, 
który odbył staż w kilku klinikach, m. in. słynnej 
Klinice Chirurgii Plastycznej prof. Ivo Pitanquy 
w Rio de Janerio oraz w Clinica Fluminense 
de Cirurgia Plastica w Niteroi.
Listy gratulacyjne skierowane zostały do Rektora Akademiii 
Medycznej, Towarzystw Chirurgicznych i Dyrekcji Szpitali.